Klub zdravého životného štýlu a vína

Hlavné zásady zdravého životného štýlu sú:
  • 1. Vhodne vyvážená strava
  • 2. Primerane zvolená aktivita
  • 3. Dostatočný spánok a odpočinok
  • 4. Životný optimizmus s minimalizáciou stresu
  • 5. Absencia fajčenia, užívania omamných látok aj pitia alkoholu

Toto sú základné piliere zdravého životného štýlu v drvivej väčšine odborných prác. No dnes sa v bode 5. vyskytujú aj nové názory, v ktorých sa vína neboja už ani odborníci na zdravú výživu, či dokonca profesionálni športovci. Členovia nášho klubu osobnou skúsenosťou potvrdzujú, že ak pravidelne športujem a chcem schudnúť, neznamená to, že už si nemôžem dať nikdy žiaden alkohol, lebo tým zničím všetky dosiahnuté výsledky. Je evidentné, že pohár bieleho suchého vína je určite lepšia voľba, v porovnaní so sladenými kolovými nápojmi. Preto my, bežní športoví nadšenci, si pohár vína môžeme dať bez výčitiek svedomia!”


Na zdravie!


Malovinári, členovia nášho klubu

Potravinové škandály v posledných desaťročiach spôsobili, že sa hygiena a bezpečnosť potravín stali hlavným predmetom záujmu spotrebiteľov na celom svete. Vzhľadom na skutočnosti, že tieto hrozby nepoznajú hranice, vzrástol tlak verejnosti na zavedenie celosvetových opatrení s hlavným cieľom – zvýšiť bezpečnosť potravín. EÚ reagovala vypracovaním množstva právnych predpisov v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré výrobcovia potravín museli v krátkom čase implementovať do svojich systémov riadenia. Z toho vznikol tlak na producentov, spracovateľov a distribútorov potravín, aby v konkurenčnom zápase dokázali jednoznačne, transparentne a dôveryhodne preukázať svoju schopnosť plniť v praxi legislatívne požiadavky v oblasti bezpečnosti a hygieny v rámci celého potravinového reťazca.


Ciele spoločenstva

Naším prioritným cieľom je zabezpečenie kvality a zdravotnej bezpečnosti našich výrobkov. Z vyššie uvedených dôvodov zavádzame do našich prevádzok, prostredníctvom našich aktivít, systém kontroly škodlivých faktorov – systém HACCP. Ako výrobcovia vín chceme získať čo najlepšie preferencie od našich odberateľov - spotrebiteľov, a to sa dá dosiahnuť iba dodržiavaním vysokej kvality a spoľahlivosti výrobkov. Uvedomujeme si, že slovenský trh s vínom disponuje širokou škálou kvalitných výrobkov, a preto si kladieme vysoké požiadavky v oblasti kvalitatívneho rastu s cieľom trvalého rozvoja nielen pre vlastnú spokojnosť, ale hlavne pre spokojnosť našich zákazníkov.


Právne predpisy vzťahujúce sa na vinárstvo a vinohradníctvo

Potravinárska legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29.4.2004 o hygiene potravín, Nariadenie komisie (ES) č. 466/2001 z 8.marca 2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách.


Vinárska legislatíva

Zákon o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z. z. v znení zákona č. 198/2010 Z.z. Vyhláška MP SR č. 350/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1308/2013 o spoločnej organizácii trhu s potravinárskymi výrobkami. Nariadenie ES 606/2009 o enologických postupoch. Nariadenie EÚ 607/2009 o označovaní, ochrane a prezentácii vinárskych výrobkov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín.V prípade, že sa chcete stať našim členom, alebo máte otázky ohľadom nášho klubu, tak neváhajte a kontaktujte nás na adrese klub@wienerstav.sk .
Vitajte
Prihl.meno alebo email

Heslo:
[ ]